fr en

Zonnekadaster

Het zonnekadaster van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest maakt het mogelijk om het potentieel aan zonne-energie van de daken van gebouwen in het Gewest te evalueren. Het is een applicatie die beantwoordt aan een specifieke vraag van de energiedienst van Leefmilieu Brussel, en zijn gegevensschema is dus specifiek voor LB BE . De voorziene toepassing is een specifieke uitbreiding van het platform cartostation , ingezet onder de naam Geodata binnen binnen Leefmilieu Brussel. Het is een toepassing voor het brede publiek, om overzichtelijke en wetenschappelijke informatie accuraat te verstrekken. on est hors de la carte

De interface van de kaart is gekoppeld aan een rendementscalculator die het potentieel aan zonne-energie per gebouw weergeeft op een bepaald adres. geocoder De gegevens van het kadaster van het zonnepotentieel worden gegenereerd data brussels op basis van 3D gegevens van de regio (UrbIS-3D), meteorologische gegevens (TMY), en een statistische analyse van belemmeringen voor de installatie van zonnepanelen per type gebouw.

chargement des données Met de schaduw van omliggende gebouwen wordt ook rekening gehouden bij de berekening van elkeen van de een miljoen dakoppervlakten van de regio.

Aanvullende instrumenten voor teledetectie

De Teledetection tool wordt gebruikt om vooraf gecategoriseerde objecten te coderen op basis van een orthofoto en een gekozen referentiekader (bijvoorbeeld het kadaster). Het werd ontwikkeld in het kader van de productie van het zonnekadaster voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Een ergonomische cartografische interface zorgt ervoor dat meerdere operatoren snel elementen kunnen coderen, terwijl een overzichtspagina een een overzicht geeft van de voortgang van de gegevensverzameling in de gekozen referentie.

In het kader van het Zonnekadasterproject werd deze tool gebruikt om een statistische studie uit te voeren naar de belemmeringen op daken voor de installatie van zonnepanelen, per type gebouw.

Cartographie 3D

Développement d'un outillage permettant de dessiner des données géographiques tri-dimensionnelles tout en restant proche des codes visuels de la cartographie. Cet outil permet notamment de :

  • dessiner de multiples points de vue d'une même zone
  • préserver la légende d'une vue en plan
  • générer des animations
  • prendre en compte de multiples couches 3D
Klant : Bruxelles Environnement
Partners : Champs Libres, Energie Commune, MeteoTest
Periode : 2018
Gebruikte technologieën : Typescript, React, python, PostGIS, LESS-CSS, HTML5
Sources des données : Urbis
Weblinks : Carte Solaire