fr en

Cartostation

Cartostation is een modulaire en open-source GIS website, gericht op de publicatie van kaarten. Het is een webapplicatieplatform dat tools biedt voor het beheren, weergeven en publiceren van ruimtelijke gegevens. Deze applicaties zijn online beschikbaar, via aangepaste interfaces, met de bedoeling dit instrument voor zoveel mogelijk mensen beschikbaar te maken.

Cartostation wordt momenteel gebruikt door een aantal administraties van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Leefmilieu Brussel en Perspective.Brussels) onder de naam Geodata, en door verschillende verenigingen en NGO's.

Studio

Met de applicatie Studio kunnen online kaarten met legendes gemaakt en gepubliceerd worden met gegevens die beschikbaar zijn. Meer specifiek kunnen met deze applicatie eenvoudige, gecategoriseerde en doorlopende legendes gemaakt worden, maar ook meer geavanceerde instellingen gedefinieerd worden, zoals het bewerken van beschikbare informatie per gegevenslaag. 1 Gepubliceerde kaarten zijn toegankelijk in de applicatie Atlas.

Studio is een webapplicatie van Cartostation ontworpen om de creatie en distributie van kaarten op het web te vergemakkelijken. De Studio maakt het mogelijk om categorieën te maken, grafische stijlen te genereren en grafische visualisatie vorm te geven per gegevenslaag. De interface is is relatief eenvoudig, en is geoptimaliseerd voor het maken van thematische kaarten met een sterke redactionele dimensie, gericht op een breed publiek. 1

Atlas

De Atlas applicatie compileert de kaarten die gemaakt zijn met de applicatie Studio op het Cartostation platform. Naast de klassieke kaartnavigatie functies - toegang tot de legende en redactionele inhoud - bevat deze ook een reeks tools voor het verfijnen van de raadpleging van gegevens.

Metadata

Met de metadata-toepassing kunt u de meta-informatie bewerken die hoort bij de gegevenslagen van Cartostation. Een deel van deze meta-data kan automatisch gegenereerd worden, terwijl een ander, meer kwalitatief deel handmatig moet worden gecodeerd door de mensen die verantwoordelijk zijn voor de gegevens.

Deze toepassing is in de eerste plaats ontwikkeld als reactie op de INSPIRE richtlijn en de zeer specifieke context van het gebruik ervan bij Leefmilieu Brussel, en werd waar nodig verbeterd.

Alias

Met de applicatie Alias kunnen aliassen gemaakt worden voor waarden van onderliggende gegevensstructuren die geconfigureerd zijn om ondersteund te worden door deze module. Bijvoorbeeld, kolomnamen van databanktabellen kunnen afkortingen of technische codes bevatten die van weinig belang zijn wanneer deze informatie moet worden gecommuniceerd. Ook wanneer in bepaalde contexten deze informatie in verschillende talen beschikbaar moet zijn. De Alias-applicatie maakt het mogelijk een woordenboek van aliassen samen te stellen en afkortingen te vertalen in meer begrijpelijke informatie voor een doelpubliek binnen de toepassingen van het Cartostation-platform.

Embed

Embed is een Cartostation module die een vereenvoudigde versie biedt van de de kaartviewer die gebruikt wordt in de atlas , om kaarten in te voegen op sites van derden. Deze toepassing presenteert de kaart, zijn titel, beschrijving en legende, evenals de functies voor het selecteren van items op de kaart. Een link naar de kaart in de Atlas applicatie maakt het mogelijk om deze in een meer comfortabele en uitgeruste context te bekijken.

Monitoring

Monitoring is een applicatie geïntegreerd in Cartostation waarmee het gebruik van het platform gemonitord kan worden.

Ontwikkeling : Atelier cartographique S.C., Champs Libres SC
Periode : depuis 2017
Gebruikte technologieën : Typescript, React, Django, Openlayers, PostgreSQL, PostGIS, LESS CSS, HTML5. De applicatie voldoet aan de WCAG 2.1 AA normen op het gebied van toegankelijkheid.