fr en

SmartWater

Smartwater.brussels is een project om een uitgebreid systeem voor de controle van de waterkwaliteit in het in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te ontwikkelen. In het kader van dit project heeft Atelier cartographique web app gecreëerd waarmee observatiecampagnes van burgers uitgevoerd kunnen worden met betrekking tot de verschillende dimensies van de waterkwaliteit in Brussel. De observatiecampagnes worden uitgevoerd door hybride groepen bestaande uit bewoners, gebruikers, openbare beheerders en verenigingen rond specifieke plaatsen waar zich waterlichamen bevinden (vijvers, beken, rivieren, kanalen, enz.).

Deze observatiecampagnes moedigen burgers aan om collectief zorg te dragen voor het water dat ons omringt. In het kader van het Smartwater-project is hun betrokkenheid essentieel om de relevantie en de noodzaak van een of andere waarnemingsvorm in een campagne te evalueren. Deze collectieven zijn daarom betrokken bij het opstellen van de formulieren, die gestructureerd zijn in de vorm van meerkeuzevragenlijsten om de verwerking van de informatie te vergemakkelijken. Aan het einde van een campagne blijven zij betrokken bij de analyse en visualisatie van de verzamelde gegevens.

Partners : Bruxelles Environnement, EGEB, Port de Bruxelles, Jeunes et Nature, Polyclinique de la culture, Pool is cool, Coordination Senne, asbl Tournesol, BASS-ULB, VUB
Financement : Innoviris (experimental platform)
Periode : 2021-2024
Gebruikte technologieën : single page application
Gestion du projet : BASS-ULB : acampo@ulb.ac.be