fr en

Monitoring platform voor stedelijke plannen en projecten

We hebben een monitoring platform voor stedelijke plannen en projecten ontwikkeld en geïmplementeerd voor Perspective.brussels. ligne du temps Het platform is verantwoordelijk voor het opzetten van een transversaal en gemeenschappelijk informatiesysteem voor alle administratieve diensten, tegemoet komend aan verschillende noden via specifieke toepassingen.

Plannen & Projecten

Met de applicatie Plannen en Projecten kunnen projecten en de tijdlijn van de verschillende coderingen bekeken worden. Voor deze toepassing is het begrip schaal erg belangrijk. Er is de schaal die specifiek is voor het project, en de schaal van de Regio, die toelaat om afstand te nemen en het project in zijn stedelijke omgeving te bekijken, alsook de schaal van de eenheid van informatie, die de coderende schaal is. We kunnen meerdere informatie-eenheden coderen. Elk project wordt geassocieerd met een afbeelding, een naam, gestructureerde informatie en een geografische referentie. Enkel de naam is essentieel voor het bestaan van een project.

Termen en domeinen

Met deze applicatie kunnen termen en domeinen aangemaakt en gedefinieerd worden die gebruikt worden in de toepassing Plannen & Projecten. Deze applicatie is zeer tekstueel en technisch zeer eenvoudig: het gaat om het beschrijven en definiëren van een thesaurus voor het kwalificeren van stedelijke plannen en projecten. 1 Aangezien de concepten in het werkveld fluïde zijn en constant evolueren, geeft deze applicatie de gebruikers de tools in handen om de semantiek die aan de grondslag ligt van hun informatiesysteem te doen evolueren. Deze vrijheid komt met de verantwoordelijkheid van het structureren en collectief definiëren van terminologie, om geleidelijk aan een gemeenschappelijke taal te bewerkstelligen.

Zoekopdracht

De zoekopdracht-applicatie wordt gebruikt om projecten gecodeerd in de Plannen & Projecten-applicatie te filteren en te exporteren, zodat ze in de vorm van een spreadsheet geraadpleegd kunnen worden, geëxporteerd kunnen worden op een tablet, of als dynamische kaarten gemaakt kunnen worden. télécharger les données Hiervoor biedt de applicatie een zoekopdracht-aanmaakwizard die gebruikers die niet vertrouwd zijn met SQL in staat stelt gegevens te exporteren op een meer semantische basis. 1 Zodra de zoekopdracht is ingegeven, kan vervolgens gekozen worden welke informatie wordt opgenomen in het resultaat van de zoekopdracht. Een zoekopdracht kan worden opgeslagen voor persoonlijk gebruik, of gedeeld worden met andere gebruikers van de de applicatie. Zoekopdracht-resultaten zijn dynamisch, wat betekent dat het resultaten up to date presenteert, afhankelijk van wat is gecodeerd in de de Plannen & Projecten-applicatie, in de vorm van een tabel of een kaart.

Klant : Perspective Brussels
Partners : Champs-Libres, urbAgora
Periode : Sinds 2019
Gebruikte technologieën : Typescript, React, python, Django, PostgreSQL, PostGIS, LESS-CSS, HTML5. De applicatie voldoet aan de WCAG 2.1 AA normen op het gebied van toegankelijkheid.
Bronmateriaal : Sommige gegevens zijn gepubliceerd op geodata.perspective.brussels