fr en

Topological Atlas

Topologische Atlas is een digitaal atlasproject verbonden aan het transdisciplinaire onderzoeksprogramma om gedwongen migratie en de constructie van grenzen van Pakistan naar Europa en vice versa in kaart te brengen en te analyseren. 1 Het project gebruikt topologie als een conceptueel kader voor het ontwikkelen van een methodologie voor het maken van kaarten op basis van interviews die zijn gevoerd in het gebied van migraties. Dit onderzoeksproject stelt fundamentele vragen over de rol van cartografie. 1 Het project concentreert zich op de manier waarop de grens wordt geconstrueerd vanuit de ervaringen van migranten van Pakistan naar Europa (of van Europa naar Pakistan) zonder noodzakelijkerwijs rekening te houden met topografie en cartografische objecten, maar eerder met de percepties, mentale en culturele barrières die van deze migraties grenspassages maken die voortdurend worden teruggedrongen. De grens 1 wordt daarom begrepen als een steeds vijandiger landschap of omgeving, waarover mensen moeten onderhandelen. Door het mobiliseren van cartografische technologie , ruimtelijke analyse en visualisatie, kunnen visuele contra-geografieën van geopolitieke grensregimes vanuit het perspectief van migranten zonder papieren gecreëerd worden om representaties te maken die aantonen hoe grenzen en grensregimes illegaliteit produceren. 1

In het kader van dit project ontwikkelt en creëert Atelier cartographique met het onderzoeksteam een platform voor het hosten van de kaarten die de inhoud van de interviews, afgenomen door de onderzoekers, tot leven kunnen brengen en die het diverse materiaal van het veldwerk (teksten van de interviews in het Engels, audio van de interviews in de oorspronkelijke taal, handgetekende kaarten, enz.) met elkaar in relatie kunnen brengen. Een van de uitdagingen is daarom om de codex van de navigatietool in vraag te stellen 1 aan de hand van het informatiesysteem.

Partners : TUDelft, University College London, Constant, Atelier Cartographique, Çukurova University, Goldsmiths University London, European Research Council, Berlin, Pakistan.
Financement : European Research Council (ERC) - Programme Horizon 2020
Periode : Août 2121 - Août 2023
Gebruikte technologieën : Typescript, Python, CSS, HTML5
Weblinks : Topological Atlas