fr en

Jubilee-map

1 Jubilee-map is een project uitgevoerd in samenwerking met Ronny Heiremans & Katleen Vermeir, Maximiliaan Royakkers, Ciel Grommen, Clementine Vaultier Vaultier, Loes Jacobs (nadine), Scott Raby, Anne Møller Christensen, Sara Grøntved, Justin Bennett. Dit samenwerkingsproject, waaraan Atelier cartographique deelneemt, werd opgericht om de ontwikkeling van een cartografisch 1 platform dat nomadische artistieke prakijken publiceert en archiveert, gezamenlijk vorm te geven.1 De eigenhied van het project ligt in de wens om de relaties tussen deze verschillende praktijken zichtbaar te maken. Het traject van dit project wordt gedocumenteerd in een artikel dat in juni 2023 wordt gepubliceerd in het tijdschrift Technique.1

Partners : Atelier cartographique, 7 Walks, Atlas of Oven, Skal, Nadine, et f.eks
Periode : 2022-2023
Gebruikte technologieën : Django
Bronmateriaal : Jubilee et autres partenaires associés
Weblinks : 7Walks