fr en

Aanpak op maat

Ontwerp van geografische informatie systemen (GIS)

Informatiesystemen zijn gevoelige en invloedrijke zaken binnen organisaties, zowel vanuit technologisch als sociaal oogpunt. Om ze te ontwikkelen en te implementeren, stellen wij een traject op maat voor waarbij de technische, onderzoeks- en ontwerpafdelingen betrokken worden aangepast aan een geschikte tijdsduur en werkintensiteit.

A drawing of someone's hand drawing a map on someone else's hand Wij hechten veel belang aan het proces van (co)creatie van het uiteindelijke resultaat, en bij uitbreiding het ontwerp van de interface (UI & UX) en/of de grafische weergave. Dit luik komt over het algemeen zeer vroeg aan bod in de ontwikkeling van projecten, in nauwe samenwerking met de eindgebruikers.

Wij geloven dat een bottom-up aanpak van technologie deze toegankelijk maakt voor iedereen. De ondersteuning, het inzicht en gebruik van deze tools door de community die ze gebruikt, is onlosmakelijk verbonden met de technische ontwikkeling ervan.