fr en

Radio-robot

Radio-Robot is een experimenteel project ontwikkeld als onderdeel van het Smartwater project om een meer zintuiglijke dimensie te geven aan het verzamelen van gegevens over waterkwaliteit. Radio-Robot maakt het mogelijk om te luisteren naar de geluidsvariaties die gepaard gaan met het verzamelen van informatie door een robot die in een Brussels waterreservoir wordt losgelaten. Radio-Robot is online te beluisteren en was ontwikkeld voor een collectieve luistersessie tijdens Museum Night Fever in het Riolenmuseum.

Développement : Atelier cartographique s.c.
Partners : Yann Leguay
Periode : 2022