fr en

BruWater

BruWater is een portaalwebsite voor de visualisatie van kwalitatieve en kwantitatieve gegevens van het oppervlaktewater in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het is een module van Cartostation ontworpen voor professionelen en een breed publiek, op vraag van Brussel Leefmilieu. 6 Deze toepassing biedt een module voor de weergave van tijdreeksen om fysisch-chemische metingen te vergelijken voor eenzelfde station.

Klant : Bruxelles Environnement
Periode : 2020
Bronmateriaal :
Weblinks : BruWater